Op 9 mei zullen wij binnen Schell Industries overstappen op nieuwe bedrijfssoftware. Hierdoor zijn artikelnummers of tarieven mogelijk veranderd.

Wij hechten er tijdens de implementatie groot belang aan dat de dagelijkse operationele werkzaamheden niet worden belemmerd en dat onze klanten hiervan geen hinder ondervinden.

Mocht het zijn dat u onverhoopt geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld incorrecte facturatie, orderbevestigingen, leveringen of dergelijke, dan verzoeken wij u hiervan direct melding te maken via info@schellindustries.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze binnendiensten of uw vertegenwoordiger.