Kwaliteit en Milieu

schell industries iso gecertificeerd

Kwaliteit is altijd onderscheidend

Daarom willen wij zowel hoogwaardige producten van duurzame kwaliteit als de beste dienstverlening bieden. We denken actief mee met zorginstellingen, ziekenhuizen en de thuiszorg. Met all-in oplossingen, advies onderhoud en keuringen hebben wij ons ontwikkeld tot marktleider gespecialiseerd in zorgmeubilair. Als marktleider van gespecialiseerd zorgmeubilair zijn we het aan onze positie verplicht om naast innovatieve producten ook zorg te dragen voor betrouwbare nazorg en adequate onderhoudswerkzaamheden.

Maatwerkservice is een speerpunt binnen de bedrijfsvoering en dat zorgt voor goede zorg in de zorg. Vanzelfsprekend zijn wij daarbij volledig ISO-gecertificeerd. Dat zorgt ervoor dat wij als trots Nederlands bedrijf, naast de Benelux-landen, ook hoogwaardige kwaliteit leveren in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

ISO 9001

Onze belangrijkste speerpunten om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kernwaarde binnen onze bedrijfsvoering en vormt de basis voor een continu streven naar duurzaamheid. Schell Industries evalueert periodiek (jaarlijks) of het bedrijf voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Het voldoen aan wet- en regelgeving is één van de basiseisen van de ISO 14001.

Eén van de doelen hiervan is het borgen van het milieumanagementsysteem en het verstevigen van onze maatschappelijk verantwoord ondernemen ambitie. In de milieubeleidsverklaring legt Schell Industries vast dat wij een proactief milieubeleid realiseren. Als basisvoorwaarde bij de uitvoering van onze taken blijven wij voldoen aan de wettelijke eisen, convenanten en richtlijnen op het gebied van milieu. Met het oog op een duurzame bedrijfsvoering gaan wij onze milieu prestaties continue verbeteren door beheersing, vermindering en vernieuwing.

Schell Industries is voorstander van een duurzame bedrijfsvoering. Als vooraanstaand MKB bedrijf hebben wij een regionale voorbeeldfunctie en daarmee een verplichting om onze taken duurzaam te verrichten. Om de taken, verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken voldoende te borgen werken wij met een milieumanagementsysteem, ISO 14001, en zetten wij ons in om de gemaakte maatschappelijk verantwoord ondernemen afspraken te realiseren.

Wij streven naar een leefbare toekomst voor ons allemaal. Duurzaam ondernemen ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee meer een missie dan een opdracht. We staan dan ook voor een verantwoorde manier van ondernemen, zodat milieu, economie en mens er gezamenlijk beter van worden. Wij doen dit niet omdat het wettelijk of normatief moet maar vooral ook uit overtuiging. Een leefbare toekomst is immers in het belang van ons allemaal.

Onze kernwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen Schell Industries hebben we de volgende 3 kernwaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen geformuleerd:

Verbinden

 • Wij werken samen en zijn open naar elkaar en onze omgeving.
 • Wij zijn betrokken bij de maatschappij in al haar facetten.
 • Wij zoeken actief de dialoog zowel intern als extern.
 • Wij werken niet alleen samen maar verbinden echt.
  .

Vernieuwen

 • Wij denken na over wat morgen beter kan.
 • Dit stelt ons in staat om continu te verbeteren en de lat hoger te leggen.
 • De vernieuwingen zijn gericht op hoge kwaliteit tegen lage maatschappelijke kosten.
  .
  .

Cradle to cradle

 • Wij nemen graag gebruikte (werkende) bedden over tegen een faire vergoeding. Daarmee omarmen we het principe van cradle to cradle en zullen we het afgeschreven bed of nachtkastje een tweede leven schenken of de materialen op milieuvriendelijke wijze recyclen voor hergebruik.