Afgelopen periode werd Schell Industries getoetst door TÜV Nederland om te beoordelen of wij voldoen aan de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en duurzaamheid.

Voor het eerst werden wij daarbij ook geaudit volgens de ISO 14001 norm. De ISO 14001 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Met trots mogen wij mededelen dat wij voor de komende 3 jaar ISO 14001 gecertificeerd zijn, daarna vindt er weer een hercertificering plaats. Daarnaast hebben wij ook succesvol de hercertificering van de ISO 9001 afgerond. Het certificaat is weer verleend voor de komende drie jaren.

Kwaliteit is altijd onderscheidend. Daarom willen wij zowel hoogwaardige producten van duurzame kwaliteit als de beste dienstverlening bieden. De uitkomsten van de 2 audits laat zien dat onze medewerkers bijdragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze organisatie. We bedanken al onze medewerkers voor hun inzet.